Non-Teaching Staff

Shri. Sudhakar Kevalram Ingulkar

image2

Registrar

Shri. Devendera Prabhakar Wasekar

image3

 Office Superintendent

Ku. AnitaPritamsingh Thakur

image4

Accountant

Shri. Pramod Shantaram Shende

image5

Typist Clerk

Shri. Mahendra Gosai Gowardhan

image6

Filing Clerk

Shri. Dipak Manohar Tijare

image7

Driver

Shri. Ratnakar Gopala Girole

image8

Peon

Shri. Manoj Mahadeo Deshmukh

image9

Watchman

Shri. Dhananjay Vittal Hajare

image10

Watchman

Shri. Naresh Hiraman Chandel

image11

Sweeper

Shri. Manik Harichadra Mate

image12

Gardener

Shri. Rajesh Vinayakrao Doye

image13

Peon

Shri. Yogesh Rushiji Naitam

image14

Peon

Shri. Laxmikant Ashok Jogi

image15

Watchman